Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom in de Dubarry of Ireland webshop. De services op de Dubarry of Ireland website worden aangeboden volgens de onderstaande condities. Als u onze website bezoekt of aankopen doet op de website, gaat u akkoord met deze condities. Lees de informatie zorgvuldig. De website wordt onderhouden door Dubarry of Ireland, Nederland, KVK nr. registratie 60440864. Het geregistreerde adres is Damzigt 39, 3454PS De Meern, Nederland. In deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Dubarry of Ireland, Nederland en "u" verwijst naar u, als gebruiker van de website.

Electronische communicatie

Wanneer u de website van Dubarry of Ireland, Nederland bezoekt of ons een e-mail stuurt, spreken wij van electronische communicatie en gaat u akkoord met het ontvangen van electronische communicatie van onze zijde. Wij zullen communiceren via e-mail of door berichten te posten op deze website. U gaat akkoord met het electronisch ontvangen van alle overeenkomsten, mededelingen, publicaties en overige communicatie welke voldoen aan alle wettelijke verplichting van dergelijke schriftelijke communicatie.

Copyright

Alle content op deze website, zoals tekst, graphics, logo’s, button icons, beeldmateriaal, audio clips, digitale downloads, data compilaties en software zijn eigendom van Dubarry Shoes of van content leveranciers en is beschermd door de internationale copyright wetgeving. De compilatie van alle content op de website is exclusief eigendom van Dubarry Shoes Limited, met het auteursrecht voor deze collectie van Dubarry Shoes Limited en is beschermd door de internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht.

Handelsmerk

Dubarry Shoes Limited handelsmerk en trade dress mogen niet gebruikt worden in met een product of dienst welke niet aangeboden wordt door Dubarry Shoes Limited, op een manier die tot verwarring kan leiden bij de klanten of op enige wijze Dubarry Shoes Limited in diskrediet kan brengen. Alle andere handelsmerken op deze site die geen eigendom zijn van Dubarry Shoes Limited of dochterondernemingen die worden genoemd op deze website, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden met of gesponsord door Dubarry Shoes Limited.

Vergunning & website toegang

Dubarry Shoes Limited verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site en niet (anders dan pagina caching) om te downloaden of te wijzigen, of een gedeelte ervan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dubarry Shoes Limited. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan: het inzamen en  gebruiken van een product, beschrijvingen, of prijzen: gebruik van deze site of de inhoud: downloaden of kopiëren van accountinformatie ten voordele van een andere handelaar of enig gebruik van data mining, robots of soortgelijke tools om gegevens te verzamelen. Deze site of enig gedeelte van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dubarry Shoes Limited. U mag geen framing technieken gebruiken om enig handelsmerk, logo, of andere merkgebonden informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling, of vorm) van Dubarry Shoes Limited en onze medewerkers te verkrijgen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen meta tags of andere "verborgen tekst" gebruiken van de Dubarry Shoes Limited naam of handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dubarry Shoes Limited. Elk onbevoegd gebruik beëindigt de door Dubarry Shoes Limited verleende toestemming of licentie. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink te creëren naar de homepage van Dubarry Shoes Limited, zolang de link Dubarry Shoes Limited, haar vennoten, of hun producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins beledigende wijze portretteerd. U mag geen Dubarry Shoes Limited logo of ander merkgebonden grafisch of handelsmerk als deel van de link gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Account

Als u gebruik maakt van deze pagina, bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. Tevens gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Bent u jonger dan 18 jaar, dan is het gebruik van onze website alleen toegestaan onder begeleiding van een ouder of voogd. Dubarry of Ireland, Nederland en haar partners behouden het recht om diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of om bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken.

Transacties

Alle websitetransacties vallen onder de verantwoordelijkheid van Dubarry of Ireland, Nederland.

Prijzen en betaalmethode

Alle prijzen op de website zijn in Euro inclusief 21% BTW volgens de Nederlandse belasting, aangezien vanuit Nederland de goederen verstuurd worden. In de winkelwagen vindt u een overzicht van de totale kosten inclusief belasting, bijkomende kosten, zending en betaalmethode.

Recenties, berichten, e-mails & overige content

Bezoekers kunnen product recensies plaatsen zolang er geen sprake is van illegale, obscene, dreigende en belastende teksten, privacy schending, schending van intellectuele eigendomsrechten of anderzijds kwetsende of aanstootgevende teksten voor derden. Verder mogen de teksten geen software virussen, politieke campagnevoering, commerciele boodschappen, massa mailingen of elke andere vorm van "spam" bevatten.  

Het is niet toegestaan een vals e-mailadres te gebruiken, zich uitgeven voor iemand anders of een ander bedrijf of anderzinds misleiden met betrekking tot de oorsprong van een kaart of andere inhoud. Dubarry Shoes Limited heeft het recht (maar niet de verplichting) deze berichten aan te passen of te verwijderen. Als u content plaatst op onze website, geeft u Dubarry Shoes Limited het nonexclusieve, auteursrechten vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, en volledig in sublicentie recht deze berichten te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, uit afgeleide te werken, te distribueren, en dergelijke inhoud over de hele wereld via media te verspreiden.

U verleent Dubarry Shoes Limited en haar deelnemingen en sub-licentienemers het recht om de naam die u ingeeft te gebruiken, als hiervoor gekozen wordt. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent of anderszins alle rechten op de inhoud van de post heeft: dat de inhoud juist is: dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en zal geen schade aan een persoon of entiteit veroorzaken: en dat u Dubarry Shoes Limited of zijn medewerkers vrijwaart voor alle vorderingen die voortvloeien uit inhoud die u levert. Dubarry Shoes Limited heeft het recht maar niet de plicht de content te controleren, te bewerken of te verwijderen. Dubarry Shoes Limited neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud geplaatst door u of een derde partij.

Product beschrijvingen

Dubarry Shoes Limited probeert alle informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter, kan Dubarry Shoes Limited niet garanderen dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site juist is, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Als een product aangeboden door Dubarry Shoes Limited afwijkt van de beschrijving, is uw enige oplossing het  product in ongebruikte staat te retourneren.  

OM AFSTAND TE NEMEN VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS DEZE SITE DOOR DUBARRY SCHOENEN BEPERKT TOT EEN "KOOP OP EIGEN BATE EN SCHADE” BASIS. DUBARRY SCHOENEN LIMITED GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL, OF PRODUCTEN OP DEZE SITE. U GAAT AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, DUBARRY SCHOENEN LIMITED NEEMT AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHICKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. DUBARRY SHOES LIMITED GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, DE SERVERS OF E-MAILS VERZONDEN DOOR DUBARRY SHOES LIMITED VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHANDELIJKE COMPONENTEN.

Wetgeving

De condities en andere voorwaarden op deze website zijn vastgelegd in de Nederlandse wet. Het nederlandse Gerechtshof heeft rechtsbevoegdheid over alle geschillen gerelateerd aan deze voorwaarden en condities.

Geschillen

Geschillen naar aanleiding van uw bezoek op Dubarry of Ireland, Nederland of de producten die u via onze website hebt aangeschaft, zullen behandeld worden door vertrouwelijke arbitrage in Nederland, behalve als u op welke wijze dan ook Dubarry Shoes Limited’s intellectuele eigendomsrechten schendt of dreigt te schenden.

Website richtlijnen & modificaties

Bekijk ook onze andere op deze website gepubliseerd richtlijnen, zoals de zending- en retourrichtlijn. Deze richtlijnen bepalen uw bezoek aan Dubarry Shoes Limited. Wij hebben het recht onze website, de richtlijnen en deze Algemene Voorwaarden ten aller tijd te modificeren. Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig, of om welke reden niet afdwingbaar wordt geacht, wordt deze voorwaarde ontbonden en zal verder geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden hebben.

Vragen

Voor vragen met betrekking tot onze Algemene voorwaarden, Privacy Policy of hieraan gerelateerde onderwerpen kunt u contact op nemen met ons hoofdkantoor op 030-7602600 of per mail via europe@dubarry.com.